FAQs | RSS
امروز چهار شنبه 29 خرداد سال 1398 7:53 AM:ساعت

گزارش روز 21 مرداد1393

62/000 نفر از گروه پزشکی اظهارنامه مالیاتی را پر کردند که 53% زیر 1/000/000 تومان و 75% زیر 1/200/000 تومان باید مالیات بدهند. البته 25% نیز به علت کمی کارکرد مالیات شامل حال آن ها نشده است.

قبل از بررسی بیشتر مالیات باید اشاره کوچکی به چند مورد انجام دهیم. مبنای عقد یک تفاهم نامه مالیاتی براساس 3 شاخص است: 1- رشد تورمی جامعه 2- رشد تعرفه های حرفه 3- چانه زنی های صورت گرفته مابین مسئولان و نمایندگان صنف. رشد تعرفه ها در سال 93 نسبت به سال 92، 29% بوده است اما رشد تورمی بر طبق آمار رسمی بانک مرکزی 34/7% می باشد. پس شاید باید حتی مالیات ها بدلیل بیشتر بودن نرخ تورم از رشد تعرفه ها کاهش پیدا کند! در هر حال با بررسی های انجام گرفته به میانگین رشد 18% رسیدند.

نحوه محاسبه میزان مالیات به 2 روش زیر است:

1- ضریب مالیاتی: براساس فرمول زیر محاسبه می شود

ضریب مالیاتی × درصد معافیت مالیاتی × خالص درآمد = مالیات

برای مثال اگر یک دندانپزشک عمومی 1/000/000 تومان درآمد خالص داشته باشد و درصد معافیت مالیاتی را 50 درنظر بگیریم، میزان مالیات بصورت زیر محاسبه می شود.

120/000 = 24% × 50% × 1/000/000 = مالیات

2- نرخ مالیاتی: برحسب میزان درآمد درصد مالیات تعیین می شود. درنتیجه با افزایش درآمد فرد باید میزان بیشتری مالیات دهد. برای مثال زیر 500/000 تومان 10%، زیر 1/000/000 تومان 12%، زیر 1/500/000 تومان 15% و ... . در ایران نرخ مالیاتی در مورد گروه پزشکی اعمال نمی شود.

خبر های تصویری

آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب     
قوانین و مقررات انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای     
چگونگی پرداخت مالیات دندان‌پزشکان     
تاریخچه سازمان نظام پزشکی     

مشاهده گزارش ها بر اساس تاریخ

LinkButton

آمار سایت

تبلیغات

دکتر کاوه سیدان

آّب و هوا

ساعت مناطق مختلف جهان

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

استفاده از مطالب سايت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است